ကြက်စာ၊ ဘဲစာနှင့်ငုံးစာများ

Quail Layer Concentrate

(၇) ပတ်သားနှင့်အထက်ကိုကျွေးပေးရန်

- အရည်အသွေးကောင်းမွန်တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို အထူးကြပ်မတ်ရွေးချယ်ထားပါသည်။

- ပြည့်စုံလုံလောက်သည့်အာဟာရကိုရရှိစေပြီး ခိုင်ခံ့လှပသော ဥခွံကိုပါရရှိစေပါသည်။

- ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအား အသုံးပြုထားခြင်း၊ ဥနှုန်းကောင်းစေရန်အတွက်လိုအပ်သော ဖက်တီးအက်ဆစ်လုံလောက်စွာပါရှိခြင်း၊ ရေရှည်အထားခံခြင်း၊ ရေရှည်အထားခံနိုင်သည့်ကာကျော်လွန်သည့်တိုင် မူလအလေးချိန်အတိုင်း ဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်း။

- ဥစားငုံးများအား ပိုမိုကြံ့ခိုင်သန်မာစေပြီး အစာချေစနစ်ကိုလည်းကောင်းမွန်စေပါသည်။

Messenger မှလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူရန်။

ပိုမိုသောငုံးမွေးမြူရေးအစာများ။

ဆက်စပ်မှုရှိသောငုံးမွေးမြူရေးအစာများ။

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ထောက်ခံချက်များ။