အသားတိုးနွားများ

ကျန်းမာသော အသားတိုးနွားများကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ချင်ပါသလား။ ကျန်းမာသော နွားများသည် ကောင်းစွာမျိုးပွား၍ကြီးထွားနှုန်းလည်းအထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်စေရန်သားအောင်နှုန်းကောင်းပြီး ကျန်းမာသော၊ ကြီးထွားနှုန်းကောင်းသော အသားတိုးနွားများရှိရန်လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ De Heus သည် လူကြီးမင်းတို့နွားခြံအတွက် အစားအစာ၊ အဟာရဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့်အခြားသော ရှု့ထောင့်ပေါင်းစုံမှလိုအပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက်အမြဲကူညီဖို့အသင့်ရှိပါသည်။

ကျန်းမာပြီရေရှည်အမြတ်အစွန်းရရှိစေနိုင်မည့်နို့စားနွားခြံ

လူကြီးမင်းတို့ခြံ၏မျှော်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အတွက်အောင်မြင်စေရန်ကူညီပေးခြင်း။

သားစပ်သားတင်ခြင်းမှစ၍ မွေးလာသောနွားကလေးအားပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ထိုနွားကလေးကောင်းမွန်စွာကြီးထားပြီးရောင်းတန်းမှီအသားတိုးစေရန်အတွက်အဆင့်တစ်ခုခြင်းအလိုက် အစာကျွေးမွေးရန်၊ ကောင်းမွန်သောအစာရရှိစေရန် နှင့်အခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုများသည်နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအနေနှင့်ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်းတို့ခြံအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုချင်းစီအလိုက်ကူညီဖြည့်စည်းပေးဖို့အသင့်ရှိနေပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ခြံ၏ မျှော်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အတွက် De Heus မှပညာရှင်များသည် မြေပြင်တိုက်ရိုက်လာရောက်၍ ကူညီဖြေရှာလုပ်ဆောင်ပေးရန်လည်းအဆင်သင့်ရှိနေပါသည်။

  • အသားတစ်ကီလိုအတွက် အများဆုံးအကျိုးအမြတ်
  • ကောင်းစွာကြီးထားသောနွားမဒမ်းများ
  • မိမိနွားခြံ၏သားအောင်နှုန်း မြှင့်တင်ခြင်း

အစာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ

အသားတိုးနွားများအတွက်အစာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ De Heus မှ ပညာရှင်များသည်လူကြီးမင်းတို့၏နွားမွေးမြူရေးခြံအောင်မြင်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့ကာ အမြတ်အစွန်းတိုးပွားစေရန်အတွက်နည်းလမ်းများကို အမြဲကြိုးစားလေ့လာလျက်ရှိပါသည်။ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော နွားမွေးမြူရေးပညာရှင်များ၏ ခြံအရောက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ ဒီဟက်(စ်)မြန်မာမှ အရည်အသွေးမြင့်အစာများကိုကျွေးမွေးမှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်လျင်လူကြီးမင်းတို့ခြံသည်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များကို ရရှိစေမည့်အပြင်အခြားလိုအပ်သောအကြံအဉာဏ်များကိုပါရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။