ပင်မစာမျက်နှာ / မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်

ကျွနု်ပ်တို့၏ဝက်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ဖန်တီးထားသောပုံစံများကို အသေးစိတ်ဂရုစိုက်ပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များသည် ခောတ်ကာလနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိ
ခြင်း မျက်မှောက်ကာလနှင့်မဆီလျော်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သတ်ပြီး De Heus Myanmar Ltd အနေဖြင့်တာဝန်ယူပေးခြင်း တာဝန်ခံပေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေးသွားမည်မဟုတ်ပါ။

De Heus Myanmar ltd ဝက်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြပေးထားသော ရုပ်ပုံများ ၊ စာသားများ ၊ ဗွီဒီယိုများအား ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ကူးယူသုံးစွဲခြင်း၊ ပုံမှားရိုက်ရယူခြင်းများကိုလုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များအတွက် De Heus Myanmar Ltd ၏ပုံရိပ်အသုံးပြုခအဖြစ်ပေးသွင်းရခြင်းမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ Website မှတစ်ဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းခံရသော ဝက်ဆိုဒ်လင့်များသည် အသုံးပြုသူများအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး De Heus Myanmar Ltd မှတိုက်တွန်းထားသော ခွင့်ပြုပေးထားသောလင့်ခ်များမဟုတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းဝက်ဆိုဒ်များကိုဝင်ရောက်ခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသောအကြောင်းကိစ္စများအတွက် De Heus Myanmar Ltd မှတာဝန်ယူပေးမည်မဟုတ်ပါ။ De Heus Myanmar Ltd ၏လတ်တလောထုတ်ပြန်ထားသောအထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ Arnhem တရားရုံးမှတစ်ဆင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပြီး ကြိုတင်ကြေငြာခြင်းမရှိဘဲပြုပြင်
ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

All rights reserved. © Copyright 2010