နွားငယ်စာများ

Calves Starter Feed

အစာစတင်စားနိုင်ချိန်မှအသက် (၆) လအထိကျွေးပေးရန်။

- နွားငယ်များနှင့်နွားလတ်များကြီးထွားစေရန်လိုအပ်သည့် အသားဓာတ်၊ စွမ်းအင်ဓာတ်၊ သတ္တုဓာတ်များနှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များပြည့်စုံစွာပါဝင်သည်။

- အစာစားနှုန်းမြင့်မားစေသည်။

- မျိုးစပ်နို့စားနွားငယ်၊ နွားလတ်များနှင့်မြန်မာ့ခိုင်းနွား၊ သားပေါက်များသာမက အသားတိုးနွားငယ်များ အတွက်လည်းကျွေးမွေးနိုင်သည်။