ဝက်စာများ

Fattening Grower

(၁၈) ပိဿာ (၃ဝ) ကီလိုမှ (၃၆) ပိဿာ (၆ဝ) ကီလိုအထိ ကျွေးပေးရန်။

- ဝက်လတ်အရွယ်တွင် အသားတိုးနှုန်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့် အစာမှ အသားပြောင်းလဲနှုန်း (FCR) ကောင်းမွန်စေရန်အာဟာရတန်ဖိုးများ ညီညွတ်မျှတစွာ ပါဝင်ပါသည်။

- ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးပြီးစီးပွားရေးအရလည်း တွက်ချေကိုက်စေရန် ဥရောပနည်းပညာဖြင့် စနစ်တကျထုတ်လုပ်ထားသည်။

- အာဟာရတန်ဖိုးများ ပြည့်ဝစွာပါဝင်သည့်အတွက် ရာသီဥတုဒဏ်နှင့်ရောဂါဒဏ်များကိုလည်းခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။

- 3845 ဝက်လတ်အစာကို ဝက်လတ်အလေးချိန် (၁၈) ပိဿာ (၃ဝ) ကီလိုမှ (၃၆) ပိဿာ (၆ဝ) ကီလိုအထိ ကျွေးပေးရမည်။