အသားတိုးဝက်စာများ

Fattening Finisher

ဝက်လတ်အလေးချိန် (၃၆) ပိဿာ မှ (၆ဝ) ပိဿာ (သို့) ရောင်းတန်းဝင်ချိန်အထိကျွေးပေးရမည်။

- အထူးပြုလုပ်ထားသောအာဟာရများပါဝင်သည့်အတွက် လျင်မြန်စွာကြီးထွားစေပြီး အဆီးနည်းပါး၍ အသားတက်နှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။

- အစာမှန်အသားသို့ပြောင်းလဲနှုန်း ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အလျောက် ဝက်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် ကျစ်လစ်သန်မာ၍ရောင်းတန်းဝင်ချိန်တွင်အလေးချိန်ပိုမိုရရှိစေသည်။

- အသားအရည်အသွေးကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။

- ကြီးထွားနှုန်းကောင်းမွန်စေသည့်အလျောက် ရောင်းတန်းဝင်ချိန်စေစေပြီး အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိစေပါသည်။