မျိုးဝက်မစာများ

Breeder Concentrate

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလနှင့်နို့ပေးကာလနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

- မျိုးဝက်မစပ်စာကို မျိုးဝက်မများအားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

- အစာအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြောင့် မျိုးဝက်မများ၏ သားပေါက်နှုန်းကိုကောင်းမွန်စေပြီးသားအရှင်မွေးနှုန်းကိုမြင့်စေပါသည်။

- မျိုးဝက်မများအတွက် လိုအပ်သောအာဟာရတန်ဖိုးများ ဗိုက်တာမင်နှင့် အမိုင်နိုအက်ဆစ်တို့လုံလောက်စွာပါဝင်သောကြောင့် သားပေါက်နှုန်း အကြိမ်အရေတိုးစေကာ သားခွဲပြီးနောက် မြိုင်လာခြင်း (သားတောင်းခြင်း) ကိုလည်းမှန်စေပါသည်။

- အစာထဲတွင် မျိုးဝက်များအတွက်လိုအပ်သော အာဟာရတန်ဖိုးနှင့်အမိုင်နိုင်အက်စစ်မြင့်မားစွာပါဝင်သောကြောင့်မျိုးဝက်မ၏ နို့ထွက်နှုန်းကိုလည်းမြင့်မားစေသည်။