ကြက်စာ၊ ဘဲစာနှင့်ငုံးစာများ

ဥစားကြက်ရောစပ်စာ

(၁၈) ပတ်သားမှ ဥတုန်းသည်အထိကျွေးပေးရန်

- ဆန်ကွဲ ၊ ပြောင်း ၊ ဖွဲနုတို့နှင့်ရောစပ်ကျွေးရမည်။

- လိုအပ်သလောက်သာအစာကိုစားသောကြောင့် အကျိုးအမြတ်များစွာရရှိစေသည်။

- အော်ဂဲနစ်သတ္တုဓာတ်ရင်းမြစ်အများစုကို သုံးစွဲပေးထားသောကြောင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြက်ဥခွံများကိုရရှိစေပါသည်။

အစာစပ်နည်း