ကြက်စာ၊ ဘဲစာနှင့်ငုံးစာများ

အသားတိုးကြက်အကြီးစာ

(၂၉) ရက်သားမှရောင်းတန်းဝင်ချိန်အထိကျွေးပေးရန်

- အစာချေဖျက်မှုကိုမြင့်မားစေသောကြောင့် ကြက်မှ အဟာရနှင့်ဆေးအာနိသင်ကို ကောင်းမွန်စွာရရှိပြီး ဖြည့်စွက်ဆေးနှင့်ဆေးကုသစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါသည်။

- နိုင်ငံတကာ စားသုံးသူများ ကာကွယ်ရေးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် စားသုံးသူများအတွက် သန့်ရှင်းသောအစာကိုရရှိစေပါသည်။

- အသားတိုးနှုန်းကောင်းမွန်ခြင်း ၊ ဖွံ့ဖြိုးသောပေါင်နှင့်ခြေထောက်ကိုရရှိစေမှာဖြစ်တဲ့အပြင် စားသုံးသူများအတွက် အာဟာရပြည့်ဝသောအသားကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

Messenger မှလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူရန်။
  • အကောင်းဆုံးအသားတိုးနှုန်းကိုရရှိစေခြင်း။
  • အဝါရောင်ရှိသောခြေထောက်၊ ဖွံ့ဖြိုးသောပေါင်နှင့်ရင်အုံတို့ကိုရရှိစေခြင်း။
  • စားသုံးသူများအတွက်အာဟာရပြည့်ဝသောအသားကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း။

ပိုမိုသောအသားတိုးကြက်စာများ။

ဆက်စပ်မှုရှိသည့်အသားတိုးကြက်စာများ။

အသားတိုးကြက်အငယ်စာ

(၁) ရက်သားမှ (၁ဝ) ရက်သားအထိကျွေးပေးရန်

- အစာချေဖျက်မှုကိုမြင့်မားစေသောကြောင့် ကြက်မှ အဟာရနှင့်ဆေးအာနိသင်ကို ကောင်းမွန်စွာရရှိပြီး ဖြည့်စွက်ဆေးနှင့်ဆေးကုသစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါသည်။ - နိုင်ငံတကာ စားသုံးသူများ ကာကွယ်ရေးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် စားသုံးသူများအတွက် သန့်ရှင်းသောအစာကိုရရှိစေပါသည်။ - အသားတိုးနှုန်းကောင်းမွန်ခြင်း ၊ ဖွံ့ဖြိုးသောပေါင်နှင့်ခြေထောက်ကိုရရှိစေမှာဖြစ်တဲ့အပြင် စားသုံးသူများအတွက် အာဟာရပြည့်ဝသောအသားကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

အသားတိုးကြက်အလတ်စာ

(၁၁) ရက်သားမှ (၂၈) ရက်သားအထိကျွေးပေးရန်

- အစာချေဖျက်မှုကိုမြင့်မားစေသောကြောင့် ကြက်မှ အဟာရနှင့်ဆေးအာနိသင်ကို ကောင်းမွန်စွာရရှိပြီး ဖြည့်စွက်ဆေးနှင့်ဆေးကုသစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါသည်။ - နိုင်ငံတကာ စားသုံးသူများ ကာကွယ်ရေးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် စားသုံးသူများအတွက် သန့်ရှင်းသောအစာကိုရရှိစေပါသည်။ - အသားတိုးနှုန်းကောင်းမွန်ခြင်း ၊ ဖွံ့ဖြိုးသောပေါင်နှင့်ခြေထောက်ကိုရရှိစေမှာဖြစ်တဲ့အပြင် စားသုံးသူများအတွက် အာဟာရပြည့်ဝသောအသားကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။

ပဋိဇီဝဆေးဝါးကင်းစင်သော ကြက်ကြီးစာ

ဈေးကွက်သို့မရောက်မှီတစ်ပတ်အလိုတွင်ကျွေးပေးရန်။

- ဈေးကွက်သို့မရောက်မှီတစ်ပါတ်အလိုတွင်စတင်ကျွေးမွေးပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ရောင်းတန်းဝင်ချိန်တွင်မျက်နှာပန်းလှစေပါသည်။ - နိုင်ငံတကာ စားသုံးသူများ ကာကွယ်ရေးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် စားသုံးသူများအတွက် သန့်ရှင်းသောအစာကိုရရှိစေပါသည်။ - အသားတိုးနှုန်းကောင်းမွန်ခြင်း ၊ ဖွံ့ဖြိုးသောပေါင်နှင့်ခြေထောက်ကိုရရှိစေမှာဖြစ်တဲ့အပြင် စားသုံးသူများအတွက် အာဟာရပြည့်ဝသောအသားကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ထောက်ခံချက်များ။