ပင်မစာမျက်နှာ / တရိစ္ဆာန်အစာများ / ကြက်စာ ၊ ဘဲစာ နှင့် ငုံးစာများ / ငုံးစာများ

ငုံးစာများ

အတည်ငြိမ်ဆုံးအရည်အသွေးကိုရရှိလိုသော ငုံးမွေးမြူသူခြံပိုင်ရှင်များအတွက် De Heus Myanmar မှ
အရည်အသွေးမြင့် စံချိန်မှီငုံးစာများကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးလျက်ရှိနေပါသည်။

De Heus Myanmar Ltd is one of the leading Livestock and animal feeds company in Myanmar and offering the best animal feeds in Myanmar. We are also providing the appropriate advice, technical supports, and strong suggestions for the broiler farmers.