အစာဈေးနှုန်းများ
ပင်မစာမျက်နှာ / အစာဈေးနှုန်းများ

အစာဈေးနှုန်းများ

ငါးစာဈေးနှုန်းများ။
aqua_feed_price_deheus_myanmar

------------------

ကြက်စာ၊ ဘဲစာနှင့်ငုံးစာဈေးနှုန်းများ။

မြောင်းတကာ (ရန်ကုန်စက်ရုံ)၊ သထုံ (အစာသိုလှောင်ရုံ)၊ ပြည်(အစာသိုလှောင်ရုံ)၊ ညောင်တုန်း (အစာသိုလှောင်ရုံ) များမှဝယ်ယူရရှိနိုင်မည့် ဒီဟက်စ် မွေးမြူရေးအစာဈေးနှုန်းများ
poultry_feed_price_deheus_myanmar

------------------

ကြက်စာ၊ ဘဲစာနှင့်ငုံးစာဈေးနှုန်းများ။

မြို့သာ (မန္တလေးစက်ရုံ)၊ နေပြည်တော် (အစာသိုလှောင်ရုံ)၊ မန္တလေး (အစာသိုလှောင်ရုံ)၊ တောင်ကြီး (အစာသိုလှောင်ရုံ) များမှဝယ်ယူရရှိနိုင်မည့် ဒီဟက်စ် မွေးမြူရေးအစာဈေးနှုန်းများ

poultry_feed_price_deheus_myanmar

------------------

ဝက်စာနှင့်နွားစာဈေးနှုန်းများ။

မြောင်းတကာ (ရန်ကုန်စက်ရုံ)၊ သထုံ (အစာသိုလှောင်ရုံ)၊ ပြည်(အစာသိုလှောင်ရုံ)၊ ညောင်တုန်း (အစာသိုလှောင်ရုံ) များမှဝယ်ယူရရှိနိုင်မည့် ဒီဟက်စ် မွေးမြူရေးအစာဈေးနှုန်းများ

swine_ruminants_price_deheus_myanmar

------------------

ဝက်စာနှင့်နွားစာဈေးနှုန်းများ။

မြို့သာ (မန္တလေးစက်ရုံ)၊ နေပြည်တော် (အစာသိုလှောင်ရုံ)၊ မန္တလေး (အစာသိုလှောင်ရုံ)၊ တောင်ကြီး (အစာသိုလှောင်ရုံ) များမှဝယ်ယူရရှိနိုင်မည့် ဒီဟက်စ် မွေးမြူရေးအစာဈေးနှုန်းများ

swine_ruminants_price_deheus_myanmar

နွားမွေးမြူရေးအစာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုလျှင်ဤလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။


ကြက်စာ၊ ဘဲစာနှင့်ငုံးစာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုလျှင်ဤလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။


ငါးမွေးမြူရေးအစာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုလျှင်ဤလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။


ဝက်မွေးမြူရေးအစာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုလျှင်ဤလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။