ပင်မစာမျက်နှာ / ဆက်သွယ်ရန် / ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ

အဆက်အသွယ်

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ

ရုံးချုပ်လိပ်စာ

ရုံးချုပ်လိပ်စာ

လိပ်စာ

15th Floor, Tower 2, Myanmar Plaza, Bahan Township, Yangon.
11201 ရန်ကုန်မြို့

အီးမေးလ်လိပ်စာ

jewel.phyu@deheus.com

တယ်လီဖုန်း

+959 797023475