ပင်မစာမျက်နှာ / ဆက်သွယ်ရန် / ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ

အဆက်အသွယ်

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ

Factory Address

Factory Address

လိပ်စာ

Plot no. 306, 307, 308, Myaung Dakar Steel Industrial Zone, Hmawbi Township, Yangon Region.
11201 Yangon

အီးမေးလ်လိပ်စာ

aaron.aung@deheus.com

တယ်လီဖုန်း

+959 420038474