ပင်မစာမျက်နှာ / တရိစ္ဆာန်အစာများ / ကြက်စာ ၊ ဘဲစာ နှင့် ငုံးစာများ / Duck layer

Duck layer

အကျိုးအမြတ်များစွာရရှိလိုသောဘဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာစံချိန်မှီဘဲမွေးမြူရေးအစာများ

De Heus Myanmar Ltd is one of the leading Livestock and animal feeds company in Myanmar and offering the best animal feeds in Myanmar.  We are also providing the appropriate advice, technical supports, and strong suggestions for the poultry farmers.