ပင်မစာမျက်နှာ / ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်း / ရည်မှန်းချက်နှင့်ရည်ရွက်ချက်များ

ရည်မှန်းချက်နှင့်ရည်ရွက်ချက်များ

ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက် မှာ De Heus ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မိသားစုပိုင်လုပ်ငန်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်တံ့နိုင်ရေးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်မှန်းချက် ၊ တန်ဖိုးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့နှင့် အညီ တိရစ္ဆာန်အစာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ကမ္ဘာအနှံ့ တိုးပွားဖြန့်ကျက်နိုင်ရေးနှင့် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ရောက်ရှိနေသည့် နေရာဒေသများတွင် လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖန်တီးပေါ်ပေါက်စေရေးတို့ဖြစ်သည်။ကုမ္ပဏီ၏ မျှော်မှန်းချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်မှန်းချက်မှာ အသား ၊ နို့ ၊ ကြက်ဥနှင့် ငါးထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ကြသည့် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ များအား ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ကျက်တည်ရှိပြီး ထိပ်တန်းတိရစ္ဆာန်အာဟာရ ထွက်ကုန်များကို ဖြန့်ချိသည့် ထိပ်တန်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်သူ ဖြစ်လာနိုင်ရေးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တိရစ္ဆာန်အာဟာရဆိုင်ရာ နက်နဲသည့် အသိပညာရပ်များနှင့် ဇီဝသိပ္ပံနည်းပညာမှ တစ်ဆင့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ရယူသူများနှင့်အတူ နည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှနိုင်ရန်လည်း ရည်မှန်းထားပါသည်။ ကမ္ဘာတွင် လူဦးရေ တိုးပွားလာပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုလုပ်ငန်းနှင့် အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလည်း လျင်မြန်စွားတိုးမြင့်လာပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာအောင် ဆောက်ရွက်ထားသည့်နည်းလမ်းများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် အစားအစာထုတ်လုပ်နိုင်မှုသည် ကမ္ဘာအနှံ့ အောင်မြင်ကြီးပွားရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံထားပါသည်။

De Heus Myanmar Ltd is one of the leading Livestock and animal feeds company in Myanmar and probably the best animal feeds in Myanmar.