ကြက်စာ၊ ဘဲစာနှင့်ငုံးစာများ

Duck Layer Complete

(၂ဝ) ပတ်သားနှင့်အထက်ကိုကျွေးပေးရန်

- ဥစားဘဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားသည့်အစာဖြစ်ပါသည်။

- ရောစပ်ရန်ကုန်ကြမ်းရှားပါးသည့်ဒေသများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ပေးထားပါသည်။

- ဘဲဥထွက်နှုန်းကို သိသိသာသာမြင့်မားစေသောကြောင့် အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။

- အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းများကိုသာစိစစ်ရွေးချယ်အသုံးပြုထားသောကြောင့်အစာ၏အရည်အသွေးသည်အမြဲတည်ငြိမ်ပြီး အကောင်းဆုံးအကျိုးရလဒ်များကိုသာရရှိစေနိုင်ပါသည်။